Cash Cruise - Kampanjvillkor

Cash Cruise Kampanjvillkor
 
Termer icke definierade här ska ha den mening som tillskrivits dem i Winspark’s Användarvillkor och relaterade Policies tillgängliga på Winspark
Användarna av Winspark erbjuds hädanefter en chans att vinna priser som en del av sporadiska turneringar, dragningar, kampanjer eller specialerbjudanden för att ha mött/fullbordat en nödvändig prestation satt av Winspark och endast reglerad av dess revision och tillsyn. 
 
1. Berättigande för Deltagande i Cash Cruise
 
1.1. Winspark användare som önskar delta i Cash Cruise måste följa Winspark’s Användarvillkor och relaterade Policies och med dessa Cash Cruises Villkor.
1.2. Alla spelares information som tillhandahållits under registreringsprocessen måste vara riktiga och aktuella innan några satsningar och/eller vinster görs och/eller samlats av spelaren.
1.3. Om en spelare inte angav den riktiga och exakta personliga informationen under registreringen är han/hon inte berättigad att delta i Cash Cruise. 
1.4. För att delta i Winspark ’s julpresent Kampanj måste spelaren vara minst 18 år eller av laglig ålder i den jurisdiktion där denne är lagförd (om över 18 år) och  vara registrerad som en “Real Money” spelare med Winspark.
1.5. Winspark’s tjänstemän, chefer, anställda, agenter, dotterbolag och/eller familjemedlemmar är inte berättigade att delta i Cash Cruise. 
 
2. julpresent Kampanjprocedurer
 
2.1. Under Cash Cruise kampanjen kan spelare få chansen spela ett (1) minispel för varje insatskrav (se nedan) som uppnåtts under kampanjperioden (se paragraf 2.5.):

SATSNINGSKRAV
VIP Level SEK/NOK
Nytt 750
Brons + Silver 2,000
Guld + Platina 3,000
Diamante 4,000

2.2. En vinst kommer att ges för varje skrapkort spelat som har en identisk matchning av 3 symboler. Vinsten för varje skrapkort kommer antingen att vara en samlingsbar ikon (“icon”) eller bonuspengar. 

2.3 Om resultatet av något Cash Cruise Kampanj skrapkort visar en vinst i bonuspengar kommer spelarens konto omedelbart krediteras med det fulla beloppet av nämnda vinst. 
2.4. När en spelare samlar åtta (8) av samma ikon, vinner hon/han den prissumma som står på ikonen. De priser som är förknippade med varje ikon är kontantpriser utan att ha några satsningskrav.
2.5. Cash Cruises tidsram är 7:a augusti 2019, 12:00em CET fram till 28:e augusti 2019, 12:00em CET.
 
3. Julpresent Kampanjregler & Villkor
 
3.1. Varje gång spelaren uppnått insatskravet (se paragraf 2.1.) under Cash Cruise kampanjperioden (se paragraf 2.5.) kommer han/hon att få chansen att spela ett minispel.
3.2 Medans spelaren är inloggad kommer hon/han se en förloppsindikator på skärmen. Indikatorn fortskrider med varje satsning tills spelaren har samlat tillräckligt med satsningar för att motta ett Cash Cruise Kampanj skrapkort. 
3.3. Spelaren kommer att fylla upp sin framstegsmätare när han/hon samlat på sig den summa som krävs för att uppnå vadslagningskravet (se paragraf 2.1.).
3.4. När spelaren mottagit ett Cash Cruise  minispel, kommer hans/hennes framstegsmätare att återställas till noll (0) och spelaren måste sedan åter uppnå vadslagningskravet (som framgår av paragraf 2.1.) innan denne kan belönas med ännu ett Cash Cruise minispel.
3.5. Alla Cash Cruise skrapkort givna till en spelare måste spelas omedelbart och kan inte samlas för att spelas vid ett senare tillfälle och/eller datum.
3.6. En kontantvinst kan vinnas varje gång en spelare samlar åtta (8) samlingsbara ikoner av samma sort.
3.7 Varje Cash Cruise Kampanj skrapkort har en vinst som kommer att vinnas.
3.8. Vissa ikoner är tillgängliga från en viss VIP nivå.
3.9. Cash Cruise kampanjen kommer inte vara tillgänglig på mobila enheter men alla satsningar på mobila enheter blir giltiga och räknas..
3.10. I tabellen nedan visas kontantpris som kan vinnas varje gång en spelare ackumulerar åtta (music) samlarprodukter/ikoner av samma slag och ikonerna baseras på spelarens nivå:
 


 
4. Villkor för att Motta en Vinst
 
4.1. Cash Cruise Kampanj skrapkort är icke överlåtbara, omplaceringsbara och är endast designerade för spelarens personliga och individuella användning.
4.2. Om spelaren inte har uppnått minst en insättning under den tidsperiod då Cash Cruise kampanjen pågår (som framgår av paragraf 2.5.), har spelaren inte heller rätt att delta eller ta emot några vinster från Cash Cruise kampanjen.
4.3. Alla deltagande Spelare måste aktivt bekräfta att informationen på deras Winspark’s konto är riktiga och skicka alla relevanta dokument till Winspark så vi kan bekräfta dom enligt våra Användarvillkor och relaterade Policies innan skrapkorten spelas. Underlåtenhet att göra detta ogiltigförklarar spelarens behörighet att motta några vinster.
4.4. Vi anser att din tur är din angelägenhet. Vi håller alla våra medlemmars vinster och priser strikt konfidentiella och privata. Trots detta kan vi publicera viss information gällande vinster i kampanjsyften, inklusive vinsten, spelets namn, vinnarens förnamn och initial av efternamnet, vinnarens land och stad. Dessutom kan Winsparkanvändare som vinner ett pris bli tillfrågade att ge sitt tillstånd till att bli fotograferade, och i sådana fall kan vi använda och publicera dennes foto i kampanjsyften.
 
5. Ändringar och/eller Uppsägning av Cash Cruise
 
5.1. Winspark förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Cash Cruise efter eget gottfinnande. I händelse av en sådan åtgärd kommer alla Cash Cruises ikoner och bonusar tilldelade alla spelare att automatiskt ses som ogiltiga.
5.2. Ifall att Winspark bestämmer, efter eget gottfinnande, att en Winsparkanvändare har underlåtit att efterfölja några av Cash Cruises villkor och/eller Winspark’s Användarvillkor och relaterade Policies, förbehåller sig Winsparkrätten att avsluta användarens deltagande i Cash Cruise. I detta fall kommer alla Cash Cruises ikoner och bonusar samlade av denna användaren att ogiltigförklaras.
 
Dessa julpresent Kampanjvillkor har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan betydelserna av översatta versioner av dessa Villkor och den engelska versionen, kommer den engelska betydelsen att råda.
Utfärdad den 24 Juli, 2019
Gäller genom hela kampanjens tidsgräns (som bestäms i paragraf 2.5).